EU projekt

Projekt címe:             Stratégiai célok megvalósítása a Miskolci Törvényszéken

Projektazonosító:      ÁROP-1.2.18/A-2013

A Miskolci Törvényszék az Új Széchenyi Terv Államreform Operatív Program támogatási rendszerének keretében meghirdetett „Szervezetfejlesztési program államigazgatási és igazságszolgáltatási szervek számára” megnevezésű, ÁROP-1.2.18/A-2013 azonosító jelű projekt keretében 29 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyből a Miskolci Törvényszék szervezetfejlesztése valósult meg.

A Miskolci Törvényszék a 2013. december hó 04. és 2014. június hó 30. napja között megvalósuló projekt keretében célul tűzte ki középtávú intézményi stratégiai céljainak továbbfejlesztését, - a Támogató megbízásából kidolgozott módszertanok felhasználásával - öt (Teljesítménymenedzsment, Folyamatoptimalizálás, Tudásmegosztás, Minőségirányítás, Változáskezelés) beavatkozási területen a belső működés hatékonyságának növelését. A módszertanok alapján felmérésre került a Miskolci Törvényszék szervezetének jelenlegi helyzete és meghatározásra kerültek a fejlesztések lehetséges irányai.

A projekt kidolgozásában a Miskolci Törvényszék területén szolgálatot teljesítő 24 bíróból, valamint igazságügyi alkalmazottból álló 6 munkacsoport vett részt egy külső szakértő bevonásával, a munkacsoportok munkáját 3 fős Projekt Irányító Bizottság felügyelte. A projekten belül került aktualizálásra a Miskolci Törvényszék esélyegyenlőségi terve is.

Csatolmány:

A Miskolci Törvényszék felelősségi rendszere

"Stratégiai célok megvalósítása a Miskolci Törvényszéken ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0046. azonosító jelű projekt"

Összefoglaló a Miskolci Törvényszéken megvalósult szervezetfejlesztésről

A jogszabályi keretek összefoglalása

 

Projekt címe:                Intézményi stratégia létrehozás a Miskolci Törvényszéken

Projektazonosító:         ÁROP-1.1.19. 2012-2012-0010.

A Miskolci Törvényszék az Új Széchenyi Terv Államreform Operatív Program „Hatásvizsgálatok és stratégiák elkészítése” című projekt keretében 22 millió forint támogatásban részesült, melyből a Miskolci Törvényszék fejlesztése valósult meg.

A Miskolci Törvényszéken az intézményi cél a költségtakarékosság és a hatékonyság elvének biztosítása érdekében központi járásbíróság kialakítása, amely költség-hatékonyan és területileg koncentráltan képes ellátni feladatát. A stratégiát 10 fős, a Miskolci Törvényszék területén működő bírákból álló munkacsoport dolgozta ki egy külsős szakértő bevonásával. Az intézményi stratégián túl a projekten belül kerül aktualizálásra került a Miskolci Törvényszék esélyegyenlőségi terve is.

A projekt elszámolható költségei ezen összeg erejéig az Európai Szociális Alapból és Magyarország központi költségvetési előirányzatából vissza nem térítendő támogatás formájában került támogatásra. A projekt megvalósításának kezdete 2012. augusztus 15. a projekt befejezése 2013. október 31-e.

Csatolmány:

"Intézményi stratégia létrehozása a Miskolci Törvényszéken" ÁROP-1.1.19-2012-2012-0010. azonosító jelű projekt

Melléklet "Intézményi stratégia létrehozása a Miskolci Törvényszéken" ÁROP-1.1.19-2012-2012-0010. azonosító jelű projekt anyagához

"Sajtótudósítások a projektről" Észak-Magyarország

"Sajtótudósítások a projektről" Miskolci Televízió