NYITOTT BÍRÓSÁG

Tájékoztató a „Nyitott bíróság” programról

 

Az Országos Bírósági Hivatal az átlátható és nyitott igazságszolgáltatás jegyében 2012. év őszén „Nyitott bíróság” címmel programot hirdetett, amelynek elsődleges célja, hogy a fiatal korosztály betekintést nyerjen az igazságszolgáltatás munkájába, alapvető jogi ismereteik bővüljenek, az alapvető jogi fogalmakkal tisztában legyenek az élet minden területén a későbbi könnyebb boldogulás céljából. Ehhez a programhoz csatlakozott a Miskolci Törvényszék is, melynek keretén belül az alábbi programokat dolgoztuk ki középiskolák számára:

1./ Osztályfőnöki óra keretében előre egyeztetett időpontban egy-egy kollégánk egy-két órás előadást tart a diákoknak a magyar igazságszolgáltatás rendszeréről, a bíróságok szervezeti felépítéséről, működéséről. Az előadás során – beszélgetés keretében -  ismertetésre kerülnek azok a jogi helyzetek, amelyekkel minden nap találkozhatnak a fiatalok, így pl.: szerződéskötés, kezesség, jótállás-szavatosság, letölthetek-e filmet netről, mit oszthatok meg a „facebook-on”, avagy az internet veszélyei stb.

2./ A program továbbá kiegészülhet egy perszimulációval, vagyis egy bírósági tárgyalásnak a diákokat (vádlottak, védők, ügyész stb.) bevonva történő bemutatásával, melyen keresztül a diákok játékos formában ismerhetik meg a bírósági eljárás alapvető szabályait.

3./ Bírósági épület és tárgyalás látogatása: előre egyeztetett időpontban, iskolaidőben a diákok egy pedagógus kíséretében megtekinthetik a Miskolci Járásbíróság és a Miskolci Törvényszék épületét, megtekinthetnek egy tárgyalást (ami leginkább megfelel életkori sajátosságaiknak), majd lehetőségük nyílik a látottak megbeszélésére.

A 2013. évben összesen ezidáig 2.513 diáknak tartottak előadást a törvényszék és járásbíróságok bírái és titkárai, továbbá 2013. november hó 29. napján megrendezésre került az I. perszimulációs verseny is.

A Miskolci Törvényszék a „Szervezetfejlesztési program államigazgatási szervek számára” ÁROP 1.2.18/A-2013-2013-0046. azonosító számú pályázatával a program elért eredményein továbblépett. Így várjuk általános iskolák, felsőfokú tanintézmények, de akár cégek jelentkezését is, akik a kibővített programban velünk együtt új utakat keresnek.

A jelentkezés folyamatos, várjuk iskolák, tanárok, cégek jelentkezését az alábbi kapcsolattartónál:

dr. Molnár Dalma molnard@miskolc.birosag.hu avagy a 30/3891867 telefonszámon munkaidőben/