2017 Év bírája

 

DR. RÉVAY GYÖRGY ÉLETPÁLYÁJA

 

 

BEOSZTÁSAI:

 

bírósági fogalmazó Miskolci Járásbíróság 1981.04.01-től - 1982.10.30-ig,

városi bíró Miskolci Járásbíróság 1983.11.01-től –1986.12.31-ig,

megyei bírósági bíró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság: 1987.01.01-től -1998.08.31-ig,

tanácselnök Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság:1998.09.01-től - 2011.06.30-ig,

kollégiumvezető Miskolci Törvényszék 2012.07.01-től

 

VIZSGÁLATAI :

 

1999. Kiválóan alkalmas,

2012. Kiváló, magasabb bírói beosztásra alkalmas,

 

SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE :

 

a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Záróvizsga Bizottságának Elnöke,

 

Szolgálati jogviszonya alatt az alábbi ELISMERÉSEKBEN részesült:

 

1989. Miniszteri Dicséret,

1990. Elnöki Dicséret,

1992. Miniszteri Elismerő Oklevél,

2011. Magyar Köztársasági Érdemend tisztikereszt,

2012. Címzetes táblabíró cím, a Bjt. 174.§ (2) bek. b.) pontja alapján

2017. július 15. Juhász Andor - díj arany fokozata

 

 

Dr. Révay György törvényszéki kollégiumvezetőt 1983. november 1. napjától nevezték ki bírónak a Miskolci Városi Bíróságra. Kezdettől fogva büntető ügyszakban ítélkezett. 1983. évtől a fiatalkorúak ügyében eljáró bíró, 1987. január 1. napjától a megyei bíróságra osztották be. 1998. szeptember 1. napjától a megyei bíróság tanácselnöke.

 

Tanácselnökként az általa vezetett tanács a Btk. különös részének valamennyi fejezetébe tartozó bűncselekmények elbírálásával foglalkozott. Ebből adódóan kellő gyakorlattal és szakismerettel rendelkezik olyan speciális területeken is, mint a közlekedési és gazdasági bűncselekmények. A Legfelsőbb Bíróság irányadó döntéseinek és a Bírósági Határozatokban szereplő eseti döntéseknek naprakész ismerője. Rendkívül tájékozott a jogi szakirodalom területén is. Kezdeményező szerepet játszott egy-egy vitatott jogértelmezési kérdés kapcsán az irányításra alkalmas álláspont kidolgozásában. Színvonalas határozatai nemcsak a helyi bíróságok – a nyomozati munka mélyreható revíziója folytán – az ügyészek és a nyomozóhatóságok számára is hasznos tudnivalókat, komoly gyakorlati iránymutatásokat tartalmaznak.

 

Szakmai érdeklődése széles körű. A szorosan vett büntetőeljárási és anyagi rendelkezéseken kívül szeret utánanézni a többi jogág normáinak, bírói gyakorlatának is, előszeretettel foglalkozik alkotmányos alapelvekkel is. Mindezek összevetésével, együttes mérlegelésével jut el a vitás büntetőjogi probléma optimális megoldásához.

 

Kollégiumvezető Úr az élő – ritka – példája annak, hogy bíróként a büntetőjog tulajdonképpen valamennyi részterületéhez egyformán magas színvonalon lehet érteni, és rendkívül széleskörű elméleti és gyakorlati tudással rendelkezni.

 

Kollégiumvezetőként nagy gondossággal és igényességgel szervezte a kollégium szakmai munkáját. Mindig gondot fordított a nehéz jogkérdések tisztázására, értékes szakmai segítséget nyújtva nemcsak a kevesebb gyakorlattal rendelkező, de a szakmai konzultációt igénylő más bíró kollégáknak is.

 

Személye a bírói karban igen nagy tekintélynek örvend, nagy tudású „mesterként” tartják számon, akitől szakmai erkölcsiséget, bírói alázatot tanulnak.