Közjegyzői Fegyelmi Bíróság

                                                                                                    

                                                         TÁJÉKOZTATÁS

A MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK MELLETT MŰKÖDŐ KÖZJEGYZŐI FEGYELMI BÍRÓSÁGRÓL

A Miskolci Törvényszék mellett működő Közjegyzői Fegyelmi Bíróság

 • elnöke: dr. Kiss István Béla megbízott kollégiumvezető
 • elnökhelyettese: dr. Pecsenye Csaba törvényszéki tanácselnök.

A Fegyelmi Bíróságon két fegyelmi tanács (1.Fgy. és 2.Fgy.) jár el.

A Fegyelmi Bíróságon eljáró fegyelmi tanácsok összetétele:

1.Fgy. tanács bíró tagjai:

 • dr. Bagjos Csaba törvényszéki tanácselnök
 • dr. Pecsenye Csaba törvényszéki tanácselnök

2.Fgy. tanács bíró tagjai:

 • dr. Puskár József, a Tiszaújvárosi Járásbíróság elnöke
 • dr. Rózsa Tibor címzetes törvényszéki bíró

A Fegyelmi Bíróság közjegyző tagjai:

 • dr. Molnár Éva szerencsi 1. számú közjegyző
 • dr. Bihari Ágnes tokaji közjegyző
 • dr. Demeterné dr. Osváth Anikó debreceni 3. számú közjegyző
 • dr. Nyilas Margit gyöngyösi 1. számú közjegyző
 • dr. Szim Erzsébet nyíregyházi 5. számú közjegyző
 • Molnárné dr. Jánvári Ildikó nyíregyházi 6. számú közjegyző

A Fegyelmi Bíróság vizsgálóbiztosai:

 • dr. Harbula Ágnes debreceni 7. számú közjegyző
 • dr. Füleki László egri 1. számú közjegyző

A közjegyző tagok fegyelmi tanácsok mellé történő beosztásának szabályai:

A fegyelmi tanács 3 közjegyző tagját a fegyelmi bíróság elnöke esetileg, névsor szerinti sorrendben jelöli ki a fegyelmi bíróság közjegyző tagjai közül.

A fegyelmi tanácsba a fegyelmi bíróság azon közjegyző tagja jelölhető ki, aki

a) az eljárás alá vont személy székhelyétől eltérő székhelyen működik,

b) megjelenésében nincs akadályozva, és

c) nincs kijelölve folyamatban lévő fegyelmi ügyet intéző fegyelmi tanácsba.

Ha nincs olyan közjegyző tag, aki ne lenne már kijelölve folyamatban lévő fegyelmi ügyet intéző fegyelmi tanácsba, akkor a fegyelmi bíróság elnöke azt a közjegyző tagot jelöli ki, aki kevesebb folyamatban lévő fegyelmi ügy elintézésében vesz részt. Ha a kijelölhető közjegyző tagok azonos számú fegyelmi ügy elintézésében vesznek részt, a fegyelmi bíróság elnöke a fegyelmi tanács tagját a névsor alapján jelöli ki.

A vizsgálóbiztosok fegyelmi tanácsok mellé történő beosztásának szabályai:

A vizsgálóbiztosokat a fegyelmi bíróság elnöke a fegyelmi tanácsok mellé a fegyelmi ügyek érkezésének sorrendjében váltakozva jelöli ki. Ettől akkor térhet el, amennyiben a vizsgálóbiztossal szemben kizárási ok vagy eljárását akadályozó egyéb ok áll fenn.

Az ügyelosztás rendje:

Az eljáró fegyelmi tanácsot a fegyelmi bíróság elnöke a fegyelmi ügyek érkezésének sorrendjében váltakozva jelöli ki. Ettől akkor tér el, amennyiben a fegyelmi bíróság tagjával szemben kizárási ok vagy eljárását akadályozó egyéb ok áll fenn.

Ha a fegyelmi bíróság elnöke a fegyelmi ügy intézésére másik fegyelmi tanácsot jelöl ki, a soron következő fegyelmi ügy intézésére azt a fegyelmi tanácsot jelöli ki, amelynek egyébként – a kizárási ok vagy az eljárást akadályozó ok hiányában – el kellett volna járnia.

A fegyelmi bíróság dokumentumai:

Ügyrend (2020. szeptember 1. napjától hatályos)