Elkezdődött az új polgári perrendtartási törvény oktatása a Miskolci Törvényszéken

 

A mai nappal kezdetét vette a Miskolci Törvényszéken a bírák felkészítése az új polgári perrendtartási törvény rendelkezéseire. A 2018. január 1. napjával hatályba lépő 2016. évi CXXX. törvény oktatása több héten keresztül zajlik a törvényszéken több csoportban.

 

Dr. Répássy Árpád, a Miskolci Törvényszék elnöke megnyitó beszédében elmondta, hogy a változások korszakát éljük a jogszabályok tekintetében, történelmi jelentőségű időket. Ezek a változások nagy kihívások elé állítják az ítélkező bírákat, ezért rendkívül fontos a megfelelő felkészülés. Az igazi kihívás pedig az elméleti felkészülést követően a gyakorlati alkalmazás lesz januártól.

 

Dr. Tóth Imre, a Miskolci Törvényszék Polgári Közigazgatási és Munkaügyi Kollégiumvezetője az új jogszabály létrejöttéről tartott előadást a résztvevő bíráknak, titkároknak, fogalmazóknak, ügyintézőknek. Elmondta, hogy svájci, német, osztrák és szlovén mintákat vett alapul a jogalkotó, de például az osztott perszerkezet hagyományai a magyar jogban is megtalálhatóak. Beszélt a jogszabály legvitatottabb pontjáról, az anyagi pervezetésről és a perkoncentráció jelentőségéről, mely nem csak alapelvként, hanem az egyes részletszabályokban is megjelenik. A perkoncentráció lényege, hogy a per keretei a leghamarabb kialakuljanak és rögzüljenek. És habár a peres eljárások 87%-a egy éven belül befejeződik, a perek koncentrációja útján az eljárások méginkább rövidülhetnek.

 

Dr. Dzsula Marianna, a Debreceni Ítélőtábla bírája előadásában kiemelte, hogy az új törvény preambuluma kölcsönhatást teremt az Alaptörvénnyel. Ismertette a törvény tárgyi hatályát, az alapelveket, a hatáskör és illetékesség, valamint a kizárás szabályait. Ő is hangsúlyozta, hogy a perkoncentráció bevezetésének indoka az időszerűség biztosítása volt, azonban ahhoz nemzetközi kötelezettség is kapcsolható. Előadást tartott továbbá a pertárgyérték számításának új szabályairól, a kézbesítésről, képviseletről és az ideiglenes intézkedés szabályairól.

 

„Bene docet, qui bene distinguit” azaz, aki jól tud megkülönböztetni, az tanítani is jól tud – kezdte előadását a latin mondással Drexlerné dr. Karcub Edit, a Debreceni Ítélőtábla tanácselnöke. Aki ugyanis össze tudja hasonlítani a régi és új szabályokat, az tudja igazán megérteni. Ennek mentén előadása során az egyes jogintézmények jelenlegi szabályait vetette össze az új perrendtartási rendelkezésekkel. Így többek között bemutatta a felek és más perbeli személyek, valamint az általános szabályok módosításait. Jelentős változások lesznek a perköltségek vonatkozásában, így a 6/1986. (VI.22.) IM rendelet hatályon kívül helyezése mellett új törvény rendelkezik majd a részletszabályokról. Csak személyes költségmentesség lesz egységesen, elhagyva a részleges és teljes költségmentességet, azonban új intézményként bevezetésre kerül a személyes költségfeljegyzési jog kategória. Az eljárások gyorsítását célozza az az új rendelkezés is, hogy a felek közös kérelmére az eljárás szünetelése legfeljebb három alkalommal kérhető.