Kollégiumi üléseken mutatkoztak be az új szaktanácsadó titkárok a Miskolci Törvényszéken

A közelmúltban az Európai Jogi Szaktanácsadói Titkári Hálózaton belül létrejött a titkári tagozat, amely a bírákból álló szaktanácsadói hálózathoz hasonlóan a regionalitás elve alapján épül fel. A Debreceni Ítélőtábla illetékességi területén a Miskolci Törvényszéken szolgálatot teljesítő titkárok közül ketten is sikeres pályázatot nyújtottak be szaktanácsadó titkári tisztség betöltésére. Dr. Farkas Eszter polgári-gazdasági ügyszakba, míg dr. Molnár Dalma büntető ügyszakba nyert megbízatást, mely 2017. november 15-től kezdődően három évre szól.

Az EJSZH kiemelt célja, hogy a szaktanácsadók a szolgálati helyükön megismertessék a bírákkal, bírósági titkárokkal a szaktanácsadói hálózat működését, valamint, hogy felhívják a figyelmüket arra, hogy kikhez fordulhatnak tanácsért, amennyiben egy ügyben az európai jogot érintő kérdés merül fel. A fenti célkitűzés érdekében a titkárok polgári-gazdasági és büntető kollégiumi ülés keretében tájékoztatták a kollégiumi tagokat a titkári tagozat létrejöttének céljáról és a tagozat működéséről. Ismertették a szaktanácsadó titkárok feladatait, lehetőségeit, valamint azt, hogy az EJSZH keretein belül milyen képzéseken vesznek részt annak érdekében, hogy naprakész tudással rendelkezzünk a szaktanácsadói feladataink ellátásához. Mindemellett felhívták a figyelmet a szaktanácsadói hálózat központi intraneten található oldalára, ahol számos szakmai anyag, folyamatábra és hasznos információ nyújt segítséget az uniós, illetve nemzetközi jogi kérdések megoldásában.