Ülésezett az Észak-magyarországi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium Telkibányán

Telkibánya adott otthont az Észak-magyarországi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium rész és teljes ülésének 2019. október 3-4. napjain.

Dr. Demjén Péter kollégiumvezető a miskolci és egri bírákat köszöntve a szakmai fórumok rendszerességének fontosságára hívta fel a figyelmet. A közigazgatási és munkaügyi ügyszak szakmai fejlődésében, a közös álláspontok kialakításában komoly szerepet játszó kollégiumi ülések elsődleges célja, hogy a kollégium tagjai közös gondolkodás útján tárgyalják meg az új közigazgatási és polgári perrendtartás alkalmazása során felmerült gyakorlati kérdéseket. A szakmai értekezletek a regionális szintű egységes jogalkalmazás előmozdítása. A külsős helyszín a nyugodt szakmai munkához szükséges körülmények biztosításán túl a csapatépítéshez is nagyban hozzájárul.

Az első napon a két ügyszak részkollégiumi ülésén többek között kitértek a tanácsos ügyek egyesbíró elé utalásának szabályaira, a jogorvoslati tájékoztató tartalmára, az ügyintézői hatáskörre, az ingatlannal kapcsolatos perek illetékességi szabályaira, az elektronikusan létrehozott határozat definíciójára, valamint a munkaviszonyhoz kapcsolódó egyes megállapodások munkajogi szabályainak értelmezésével kapcsolatos bírói gyakorlatra. A kollégiumvezető a legfrissebb kúriai gyakorlatot is ismertette.

Dr. Kiss Árpád Lajos és dr. Bagjos Csaba európai jogi szaktanácsadók a közigazgatási perben irányadó közvetítői eljárás uniós aspektusairól és a külföldön történő bizonyításfelvétel szabályairól tartottak előadást.

Az első napot két úti beszámoló zárta, dr. Gyurán Ildikó Észtország közigazgatási jogi szabályait és az elektronikus ügyintézés észt modelljét mutatta be, dr. Bana-Nagy Adrienn pedig a Vilniusban tartott adójogi konferencia tapasztalatait osztotta meg kollégáival.

A kollégiumi ülés második napján a kollégium tagjai elfogadták az ügyrendet, munkatervet, majd véleményezték a kollégiumvezetői pályázatot.

Kiemelt témája volt a kétnapos rendezvénynek a hatékony munkavégzés megvalósítására kialakított team-munka, a bürokráciacsökkentő pályázatban megvalósított modell, melynek miskolci gyakorlatát dr. Demjén Péter kollégiumvezető és Bernáthné dr. Kádár Judit, a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöke mutatta be.

A kollégiumi ülést egy nagyon is aktuális témával zárta a kollégiumvezető, akinek „A közigazgatási per egyes adatvédelmi kérdései” című előadása után a kollégium tagjaiban is számos kérdés fogalmazódott meg.

Miskolc, 2019. október 4.

CsatolmányMéret
5.82 MB
9.78 MB