TÁJÉKOZTATÁS - A papíralapú iratok kezelésének különleges szabályairól a rendkívüli ítélkezési szünet ideje alatt

Az új típusú koronavírus a fertőzött felületek és tárgyak megérintésével a kézre kerülhet, majd az arc, a szem, a száj, az orr érintésével bejuthat a szervezetbe. Jelenleg nem ismert, hogy pontosan mennyi ideig marad fertőzőképes a vírus a különböző felületeken, ezért az általa okozott légúti fertőzés megelőzése és a betegség tömeges elterjedésének megakadályozása érdekében a rendkívüli törvénykezési szünet idejére a bíróságokon különleges iratkezelési szabályok kerültek bevezetésre.

A postán és a kézbesítő útján kézbesített, illetve a bíróság gyűjtőládájában elhelyezett és átvett iratok az érkezés dátumának feltüntetését követően - az esetleges boríték felbontása nélkül - papírzsákba vagy papírdobozba kerülnek elhelyezésre. Az iratokat tartalmazó papírzsákot, illetve papírdobozt le kell zárni (iratkarantén), azok felbontására hét nap eltelte után kerülhet sor, majd az iratokat haladéktalanul az iratkezelést végző irodához kell eljuttatni. Az iratkaranténban elhelyezett iraton az iktatáskor a papírzsákon vagy papírdobozon rögzített érkezési dátum kerül feltüntetésre.

Az iratkarantén előírásai nem alkalmazhatók azon iratok esetében, amelyekről a boríték felbontása nélkül, vagy az átvétel során egyszerű rátekintéssel megállapítható, hogy olyan ügyre vonatkoznak, amelyek a rendkívüli ítélkezési szünet ideje alatt halaszthatatlan ügyintézés alá esnek (pl. távoltartás, letartóztatás). A rendkívüli ítélkezési szünet ideje alatt halaszthatatlan ügyintézés alá tartozó ügyek iratkaranténba nem helyezhető iratai elkülönített helyiségben, kizárólag erre a célra biztosított lapolvasóval kerülnek digitalizálásra. A digitalizálást követően a papír alapú irat iratkaranténba kerül, tárolása az iratkaranténra vonatkozó szabályok szerint történik.

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy beadványaikat elsődlegesen elektronikus úton juttassák el a bírósághoz, a humánjárvány megelőzése és a magyar állampolgárok egészségének megóvása érdekében bírósági ügyeiket elsősorban távközlési eszközökön és elektronikusan intézzék

A bírósághoz fordulás az elektronikus csatornákon zavartalanul biztosított, azonban az elektronikus kapcsolattartás nem az e-mail útján történő kapcsolattartást jelenti. A peres, illetve nemperes eljárásokban email útján előterjesztett beadványokhoz joghatály nem fűződik.

A bírósági eljárásokban továbbra is valamennyi ügyszakban biztosított az elektronikus – online úton történő ügyindítás. Az elektronikus szolgáltatásokról további információk az alábbi linken érhető el: 

https://birosag.hu/e-ugyintezesi-szolgaltatasok 

Azon kérelmek különösen, amelyeknek a borítékon történő feltüntetése esetében az iratkarantén szabályai szerint azonnali ügyintézésre kerül sor a polgári peres és perenkívüli ügyekben:

 • ideiglenesmegelőző távoltartás, megelőző távoltartás
 • végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem perekben és végrehajtási eljárásban
 • ideiglenes intézkedés és perindítást megelőző ideiglenes intézkedés iránti kérelem
 • előzetes bizonyítás iránti kérelem
 • halasztó hatályú igényperben és végrehajtás megszüntetése, korlátozása iránti perben előterjesztett kérelmek
 • zálogjogosult bekapcsolódása iránti kérelem
 • gépjármű árverésig történő használatának engedélyezése iránti kérelem
 • ingatlan elhagyásával kapcsolatosan előterjesztett halasztás engedélyezése iránti kérelem
 • önkényesen elfoglalt lakás kiürítése iránti kérelem
 • biztosítási intézkedés meghozatala iránti kérelem

Büntető ügyszakban - halaszthatatlan ügyintézés alá esnek az alábbi beadványok:

 • különleges bánásmódot igénylő személy ezirányú indítványa
 • elektronikus kapcsolattartás választásának bejelentése
 • kényszerintézkedés (letartóztatás, bűnügyi felügyelet, távoltartás) elrendelése, meghosszabbítása, fenntartása, megszüntetése iránti indítvány
 • előzetes kényszergyógykezelés elrendelése, meghosszabbítása, fenntartása, megszüntetése iránti indítvány
 • első/másodfokú határozat elleni fellebbezés (bejelentése, visszavonása).

Miskolc, 2020. március 25.