Az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága elfogadta az OBH elnökének 2020. I. félévi beszámolóját

Dr. Senyei György, az OBH elnöke 2021. november 17. napján számolt be az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága előtt a bíróságok 2020. I. félévi, valamint a 2020. évi általános helyzetéről és igazgatási tevékenységéről. 

Az OBH elnöke kiemelte, hogy a 2020. év járvánnyal terhelt időszak volt, mely a bíróságok működésére is közvetlen kihatással bírt. A központi igazgatásnak is ezen megváltozott körülményekhez kellett igazodnia, ezért a bíróságok igazgatása, a tárgyi feltételek biztosítása, a képzés és az informatikai fejlesztések terén a járványhelyzet határozta meg a prioritásokat.
A járványhelyzet a bíróságok ügyforgalmát is érintette, de még ezzel együtt is javultak a fontosabb ügyforgalmi mutatók. 2020. I. félévének adatait tekintve elmondható, hogy a perek 87%-a az adott ítélkezési szintre érkezéstől számított egy éven belül befejeződött. A járásbíróságokon polgári és gazdasági ügyszakban az ügydöntő határozatok jogorvoslat hiánya okán bekövetkező jogerőre emelkedésének aránya meghaladta a 93,5 %-ot.

A digitális megoldásokra kitérve, az OBH elnöke kiemelte a távmeghallgatási rendszer jelentőségét, melynek alkalmazásában háromszoros növekedés figyelhető meg a veszélyhelyzet előtti időszakhoz képest. Az OBH elnöke beszámolt továbbá 2020. évre vonatkozóan a bíróságok személyügyi helyzetéről, a bírósági szervezet gazdálkodásáról, a bírák és igazságügyi alkalmazottak képzéséről és az elektronikus ügyintézés terén tett lépésekről is.

Az igazságügyi bizottság a 2020. I. félévi beszámolót – 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta, míg a 2020. évi beszámoló tekintetében javaslatot tett annak elfogadására az Országgyűlés plenáris ülése felé.

Az OBH elnökének 2020. I. félévére vonatkozó beszámolója itt érhető el.

Az Országos Bírósági Hivatal által kiadott eredeti közlemény a https://birosag.hu/hirek/kategoria/birosagokrol/az-orszaggyules-igazsagugyi-bizottsaga-elfogadta-az-obh-elnokenek-2020 linkre kattintva tekinthető meg.

Miskolc, 2021. november 17.