Az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága elfogadta az OBH elnökének 2021. I. félévi beszámolóját

Dr. Senyei György, az OBH elnöke 2022. november 15. napján számolt be az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága előtt a bíróságok 2021. I. félévi, valamint a 2021. évi általános helyzetéről és igazgatási tevékenységéről.

Az OBH elnöke beszámolójában elmondta, hogy 2021. I. félévében továbbra is kiemelt cél volt a szervezetrendszerben dolgozó bírák és igazságügyi alkalmazottak, valamint az ügyfelek egészségének védelme, ugyanakkor a bíróságok folyamatos elérhetőségét és hozzáférhetőségét is biztosítani kellett. A bíróságok a pandémiás helyzetben is helytálltak, melyhez nagyban hozzájárultak az ítélkezés időszerűségének biztosítása érdekében tett intézkedések. 2021. I. félévének adatait tekintve dr. Senyei György hangsúlyozta, hogy a bíróságok több, mint 625.000 ügyet fejeztek be, mely az érkezett ügyek számát meghaladta, így tovább csökkent a bíróságok ügyhátraléka. Az elhúzódó peres ügyek számában is folytatódott a csökkenés, melynek mértéke 2020. I. félévéhez képest 29% volt. Hozzátette, hogy a fontosabb ügyforgalmi mutatók tekintetében továbbra is jól teljesítenek a bíróságok: a perek 86%-a az adott ítélkezési szintre érkezéstől számított egy éven belül befejeződött, míg járásbírósági szinten civilisztikai ügyszakban az ügydöntő határozatok 93,6%-a első fokon jogerőre emelkedett.
A digitális megoldások tekintetében az OBH elnöke beszámolt arról, hogy tovább folytatódott a távmeghallgatási rendszer támogatása, 30 új mobilvégpont került kiépítésre az ország bíróságain. Továbbá kitért arra is, hogy a járványhelyzet miatt online térben zajlott oktatások hatékonynak bizonyultak, így a bírák és igazságügyi alkalmazottak online képzése a jövőben is hangsúlyos marad a bírósági képzési rendszerben.

Az Igazságügyi Bizottság a 2021. I. félévi beszámolót – 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül – elfogadta, míg a 2021. évi beszámoló tekintetében javaslatot tett annak elfogadására az Országgyűlés plenáris ülése felé.

Az OBH elnökének 2021. I. félévére vonatkozó beszámolója itt érhető el. 

Az Országos Bírósági Hivatal által kiadott eredeti hír a https://birosag.hu/hirek/kategoria/birosagokrol/az-orszaggyules-igazsagugyi-bizottsaga-elfogadta-az-obh-elnokenek-2021 linkre kattintva tekinthető meg.

Miskolc, 2022. november 17.