Soron kívüli ülnökválasztás

A 2023. március 7. és április 30. napja közötti soros, majd az ezt követően a szeptember 1. és november 30. napja közötti soron kívüli ülnökválasztás alkalmával a választó szervek nem tudtak elegendő számú ülnököt választani, ezért az Országos Bírósági Hivatal elnöke a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII törvény (Bjt.) 217. § (4) bekezdése alapján soron kívüli ülnökválasztás kiírását kezdeményezte a köztársasági elnöknél.

A köztársasági elnök - az Országos Bírósági Hivatal elnökének előterjesztésére - 2024. március 20. és 2024. május 31. napja közötti időpontra soron kívüli ülnökválasztást tűzött ki.

A választással érintett bíróságokat és a megválasztandó ülnökök számát az OBH elnöke a 21.SZ/2024. (III. 6.) OBHE határozatban állapította meg.

A soron kívüli ülnökválasztással érintett bíróságok a következők:

    Budapest Környéki Törvényszék,

    Váci Járásbíróság,

    Fővárosi Törvényszék,

    Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság,

    Gyulai Törvényszék,

    Miskolci Járásbíróság,

    Szekszárdi Törvényszék.

Az Országos Bírósági Hivatal által kiadott eredeti tájékoztatás az alábbi linken érhető el:

https://birosag.hu/hirek/kategoria/birosagokrol/soron-kivuli-ulnokvalasztas-0

Miskolc, 2024. március 20.