Másodfokon is döntés született a tésztaüzemben történt baleset vádlottjainak ügyében

A Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa 2020. június 25-én hozott jogerős döntést azoknak a vádlottaknak az ügyében, akik úgy dolgoztatták a sértettet egy meghibásodott tésztadagasztó géppel, hogy tudtak annak hibás állapotáról.

A Tiszaújvárosi Járásbíróság által megállapított tényállás szerint a vádlottak egy-egy tiszaújvárosi cég ügyvezetőjeként dolgoztak. A két cég - melyek közül az egyik tésztafélék gyártásával foglakozott – gazdasági kapcsolatban állt egymással. A két vádlott ügyvezetőként felelős volt az üzemben használt gépek műszaki állapotáért.

Az üzem egyik tésztadagasztó gépe azonban meghibásodott, melyről a vádlottak is tudtak. A gép ugyan működőképes volt, de tartálya fedelének felnyitásakor az ún. biztonsági kapcsolók nem léptek működésbe. Ez azt jelentette, hogy a gép nem állt le, hanem tovább működött, ebben a formában pedig tilos lett volna üzemeltetni a dagasztógépet.

A sértett azonban azt az utasítást kapta az egyik vádlottól, hogy ezzel a meghibásodott géppel dolgozzon. Így amikor a sértett felnyitotta a gép tartályát és belenyúlt, az nem állt le, hanem a forgásban lévő tengelyek – megfelelő munkavédelmi eszközök hiányában - leszakították a sértett bal alkarját.

A csonkolásos sérülés orvosi beavatkozás hiányában akár a sértett halálához is vezethetett volna. A bíróság azt is megállapította, hogy az alkar elvesztésével járó sérülés maradandó fogyatékosságot okozott a sértettnek.

Az elsőfokú bíróság maradandó fogyatékosságot okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt a két vádlottat egyenként 540.000,- forint pénzbüntetésre ítélte. A vádlottak és védőik az elsőfokú bíróság döntése ellen felmentés érdekében fellebbezést nyújtottak be.

A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletben megállapított tényekkel lényegében egyetértett, szóbeli indokolásában kifejtette, hogy a vádlottak bűnösségére levont következtetés – az eset valamennyi körülményét figyelembe véve - helytálló, így a járásbíróság döntését lényegi részében helybenhagyta.  

A bíróság ítélete jogerős.

Miskolc, 2020. június 25.