Meghosszabbították a szigorított védekezést: 2021. április 19. napjáig alkalmazandóak az eltérő bírósági eljárási szabályok

A Kormány 160/2021. (IV. 1.) számú rendelet értelmében hazánkban a szigorított védekezés meghosszabbításra került, ezáltal az eltérő bírósági eljárási szabályok 2021. április 19. napjáig alkalmazandók.

A rendelkezés szerint a koronavírus-járvány elleni védekezés során március 8-án bevezetett, a bírósági eljárásokat és a bíróságok működését érintő szabályok fennmaradnak, azokat a bíróságok továbbra is alkalmazzák. Új rendelkezés, hogy ha a bíróság a polgári vagy közigazgatási perben - ideértve a perorvoslati eljárásokat is - a szigorított védekezés megszűnését – azaz 2021. április 19. napját – követően tárgyalást tart, akkor a tárgyalást – ha annak a feltételei fennállnak – a járványügyi intézkedések betartása mellett személyes jelenléttel is megtarthatja. Ha a tárgyalás személyes jelenléttel nem tartható meg, a bíróság a tárgyalást elektronikus hírközlő hálózat vagy más elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján tartja meg.

2021. április 19-ig a Miskolci Törvényszéken és az illetékességi területén működő járásbíróságokon szünetel a jogi képviselő vagy védő nélkül eljáró ügyfelek számára az ügyfélsegítő szolgáltatás, szünetel továbbá a bírósági kezelőirodákon a személyes ügyfélfogadás.

Az ügyfelek a beadványaikat elektronikus vagy postai úton nyújthatják be a bíróságra, illetve a bíróságok bejáratánál található gyűjtőszekrénybe helyezhetik el. Bírósági eljárások továbbra is kezdeményezhetők, valamennyi ügyszakban biztosított az elektronikus ügyindítás. Az ügyindításhoz ügyfélkapu, cégkapu vagy hivatali kapu regisztráció szükséges. 

A járvány elleni védekezés jegyében, a személyes kontaktusok számának csökkentése érdekében a polgári, büntető, közigazgatási és szabálysértési eljárásokban is az írásbeli ügyintézés (pl.: írásbeli vallomástétel lehetősége, írásbeli nyilatkozatok bíróság általi beszerzése stb.) marad az elsődleges. A bíróság a személyes jelenléttel járó eljárási cselekményeket (pl.: tárgyalás, nyilvános ülés stb.) továbbra is elsődlegesen elektronikus úton foganatosítja. Büntető ügyekben a bíróság a tárgyalás és a nyilvános ülés időpontját – ha az telekommunikációs eszköz (távmeghallgatás) útján nem tartható meg – lehetőség szerint 2021. április 19-ét követő időpontra fogja kitűzni, illetve elhalasztani.

További részletek találhatók az Országos Bírósági Hivatal honlapján (https://birosag.hu/hirek/kategoria/birosagokrol/meghosszabbitottak-szigo...) és a Miskolci Törvényszék honlapján a hírek rovatban (https://miskolcitorvenyszek.birosag.hu/hirek/20210402/meghosszabbitottak...).

Miskolc, 2021. április 6.