Ülnöki eskütétel a Miskolci Törvényszéken

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény alapján a bírósági ülnökök megbízatása négy évre szól. A köztársasági elnök döntésének megfelelően a 2023. évi ülnökválasztás 2023. március 7. és 2023. április 30. zajlott. Az ülnökök nagykorú magyar állampolgárok, őket helyi önkormányzatok és egyesületek, a fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban eljáró ülnököket a tantestületek, érdek-képviseleti szervek, valamint jogszabályban meghatározott egyéb szervezetek, a munkaügyi bíróságként eljáró bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei, míg a katonai ülnököket a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek illetékes parancsnokai jelölik.

 

A bírósági ülnököket a helyi önkormányzat és települési nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete, a vármegyei (fővárosi), illetve megyei jogú városi képviselő-testülete és a területi nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete választja meg. A katonai ülnököket a rendfokozatuknak megfelelő állománygyűlésen választják meg. Az ülnököknek az ítélkezésben a hivatásos bírákkal azonos jogaik és kötelezettségeik vannak, a megválasztott ülnöknek bírói esküt kell tenniük.

Erre az ünnepélyes eseményre 2023. május 24. napján került sor a Miskolci Törvényszéken.

A Miskolci Törvényszékre megválasztott 28 fő, illetve a Miskolci Járásbíróságra megválasztott 8 fő közül a mai napon 33 ülnök tett esküt dr. Tuzáné dr. Papp Szilvia törvényszéki elnök előtt.

Az ünnepségen részt vett Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés elnöke és Veres Pál, Miskolci Megyei Jogú Város polgármestere, akik az ülnökök részére átadták megbízóleveleiket.

  

Miskolc, 2023. május 24.