Évértékelő összbírói értekezlet a Miskolci Törvényszéken

A törvényszéki elnökök jogszabályi kötelezettségüknek tesznek eleget azzal, hogy évente egy alkalommal tájékoztatják az Országos Bírósági Hivatal elnökét és a törvényszék összbírói értekezletét az előző évi működésről, ügyforgalmi és gazdálkodási helyzetről.

2023. május 25-én délelőtt előbb sajtótájékoztatót, majd évértékelő összbírói értekezletet tartott a Miskolci Törvényszék. Az eseményen jelen volt Böszörményiné dr. Kovács Katalin, a Kúria elnökhelyettese, dr. Senyei György, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, dr. Kelemen Péter József és dr. Rochlitz Zoltán, az Országos Bírói Tanács tagjai, valamint Szilágyiné dr. Karsai Andrea, a Debreceni Ítélőtábla elnöke. A hagyományoknak megfelelően a rendezvényen részt vettek a régió törvényszékeinek elnökei is.

Az értekezlet keretében dr. Tuzáné dr. Papp Szilvia, a Miskolci Törvényszék elnöke megtartotta beszámolóját a bíróságok 2022. évi működéséről, az ítélkezési mutatókról, az elért eredményekről, bemutatva az évben elvégzett igazgatási feladatokat is. Kiemelte, hogy a tavalyi esztendőben amellett, hogy a bíróságoknak eleget kellett tenniük az Alaptörvényben foglalt igazságszolgáltatási kötelezettségüknek, az év első hónapjaiban még továbbra is szem előtt kellett tartani a dolgozók és az ügyfelek egészségének védelmét is, ősztől azonban már az energiaválság következményeit kellett megfelelő igazgatási intézkedésekkel kezelni. Köszönet és dicséret illet minden kollégát, amiért egy ilyen akadályokkal tűzdelt időszakban is sikeres évet zárhatott a törvényszék és valamennyi járásbírósága. Elnök Asszony külön kiemelte a költségcsökkentés hatékonyságát, amelynek köszönhetően a törvényszék meg tudta őrizni likviditását.

Dr. Kriston Róbert, a Miskolci Törvényszék Bírói Tanácsának elnökhelyettese a testület tavalyi tevékenységéről számolt be, kifejtve, hogy az év során több bírói álláspályázat kapcsán nyilvánítottak véleményt, jogszabályváltozásokat is véleményeztek, illetve számos esetben döntöttek az ügyelosztási rend módosításai körében.

Szilágyiné dr. Karsai Andrea elismerését fejezte ki a Miskolci Törvényszék ítélkezésének minősége vonatkozásában, kiemelve, hogy egyes szegmensekben a legjobb mutatókat láthatjuk a régióban. A szakmai dicséret mellett pozitívan értékelte az ítélőtábla és a törvényszék konstruktív együttműködését is. Minden kolléga áldozatos munkáját megköszönte, külön megemlítve az idén februárban leköszönt törvényszéki elnökhelyettes oktatásfelelősi munkáját, valamint egy törvényszéki munkaügyi ügyszakos bírót, aki kirendeléssel segítette az ítélőtábla tevékenységét.

Dr. Kelemen Péter József felszólalásában kitért arra, hogy az Országos Bírói Tanács tagjainak hatéves mandátuma idén lejár, így ősszel előbb küldöttválasztásra kerül sor, majd a kollégák az új tagokra voksolhatnak. A bírák legfőbb önigazgatási testületeként működő szerv és az Országos Bírósági Hivatal együttműködése – néhány nézeteltérést leszámítva – gördülékeny és folyamatos. A testületet érintő jogszabályváltozások jelentősen segítették az önállóbb, függetlenebb működést, amely nagy lehetőség a bírák kezében.

Dr. Senyei György beszédében bemutatta a szervezetrendszer egészét érintő tendenciákat. Elismerte és megköszönte a hagyományosan szép eredményeket elérő miskolci bírói kar munkáját és ennek megőrzésére kérte kollégáit.

Böszörményiné dr. Kovács Katalin örömmel nyugtázta a Miskolci Törvényszék előző évi eredményeit. Beszédében kitért a Kúria jogegységgel összefüggő tevékenységére: az egyes eljárások menetére és lényegére.

Az összbírói értekezlet zárásaként elismerések átadására került sor. Dr. Rochlitz Zoltán az OBT nevében átadta az elismerő okleveleket olyan bíró kollégáknak, akik tizenöt, huszonöt, illetve harmincöt éve folyamatosan magas színvonalon ítélkeznek, és kiváló minősítéssel rendelkeznek.

2015 óta minden évben sor kerül a Miskolci Törvényszék bírói kara által leadott szavazatok alapján „Az Év bírája” cím adományozására, amelyet idén egy nyáron nyugállományba vonuló szerencsi járásbírósági bíró kapott.

Miskolc, 2023. május 25.