Állatok és növények elpusztulásához vezetett az engedély nélküli mederkotrás

Tárgyalás időpontja: 
2018. május 8., kedd 10.00
Ügy tárgya: 
természetkárosítás bűntette
Ügyszám: 
5.B.58/2018.
Tárgyalás helyszíne: 
Szerencs, Rákóczi u. 45.
Tárgyaló: 
4. sz.
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

Első tárgyalást tart a Szerencsi Járásbíróság természetkárosítás bűntette és hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bűntette miatt indult büntetőügyben.

Egy megyei országos jelentőségű védett természeti területen levő ingatlanon egy vadászati társaságnak volt vadászati jogosultsága. A vádirati tényállás szerint a vádlott mint a vadásztársaság elnöke megkereste a vízügyi igazgatóságot arra vonatkozóan, hogy szükséges-e engedélyt kérnie mederkotráshoz. Az igazgatóság felhívta a vádlott figyelmét, hogy a mederkotrás csak természetvédelmi engedéllyel végezhető. A tájékoztatás ellenére a vádlott egy vállalkozóval hatósági engedély nélkül végeztette el a mederkotrást, mely az iszapban telelő állatok, növények elpusztulását okozta a teljes úszóláp szélességében. A kiemelt mederülüléket a csatorna partján helyezték el, mely hulladéknak minősül, és mind az állatvilágot, mind a növényvilágot veszélyezteti. Ennek a kotrási meddőnek a lerakásához szintén szükséges lett volna a hatósági engedély beszerzése.

A bizonyítás befejezése nem várható.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Egyéb információ: 

dr. Gyurán Ildikó
sajtószóvivő
46/815-386 • 70/703-2487
gyurani@miskolcit.birosag.hu

Eljáró bíróság: