Ítélethirdetés várható

Tárgyalás időpontja: 
2018. november 8., csütörtök 08.30
Ügy tárgya: 
foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés
Ügyszám: 
44/2018.
Tárgyalás helyszíne: 
Ózdi Járásbíróság
Tárgyaló: 
4. számú
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

Folytatja a bizonyítási eljárást az Ózdi Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, akivel szemben halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt emelt vádat az ügyészség.

A vádlott egy pálinkafőzéssel foglalkozó gazdasági társaság ügyvezetője. A sértett alkalmi munkavégzés keretében a cefreerjesztő tartály belső tisztítását végezte a pálinkafőzőben. A vádlott a szükséges munkavédelmi oktatásban a sértettet nem részesítette, így különösen nem hívta fel a figyelmét a tartályban fejlődő gázok kockázatára, arra, hogy az erjedési folyamat közben szén-dioxid keletkezik, amely színtelen, szagtalan, fulladást okozó gáz. A tartályon kívül tartózkodó, munkát felügyelő másik alkalmi munkavállaló pedig nem volt felszerelve a szükséges mentő eszközökkel, illetve nem rendelkezett megfelelő ismeretekkel. A sértett a tartályba való leereszkedést követően heveny oxigénhiány miatt elveszítette eszméletét, majd fulladás következtében elhunyt. Halála közvetlen oksági összefüggésben áll a vádlott többszöri szabályszegéseivel.

Várhatóan ítélethirdetésre is sor kerül.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: